Ngày tốt khai trương mở hàng tháng 1 năm 2024

Ngày tốt khai trương tháng 1 năm 2024

Tháng 1 năm 2024 có 9 ngày tốt, thích hợp cho công việc khai trương mở hàng giúp bạn thêm may mắn, hãy chọn ngày tốt phù hợp với tuổi của người lãnh đạo trong tổ chức. Nếu không tìm được ngày tốt trong tháng 1, có thể tham khảo thêm ngày tốt khai trương năm 2024 rất chi tiết, bạn sẽ có góc nhìn tổng quát hơn. 

Dưới đây chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết về ngày tốt khai trương tháng 1 năm 2024 để bạn tra cứu, ngoài việc chọn ngày tốt thì cần thêm yếu tố giờ tốt khai trương sẽ giúp bạn gặp nhiều may mắn, tài lộc. 

Hướng dẫn cách xem ngày tốt khai trương tháng 1 năm 2024

Bước 1: Xem thông tin bảng ngày tốt trong tháng 1 năm 2024 gồm: thứ, ngày âm, ngày dương, là ngày gì. Giúp bạn có cái nhìn tổng quát và đưa ra lựa chọn ngày mình cần khai trương vào thời điểm nào.

Bước 2: Kéo xuống phía dưới để xem thông tin cơ bản của ngày đó.

Bước 3: Nếu muốn xem cụ thể bạn kích vào phần xem chi tiết ở bảng.

Thứ Dương lịch Âm lịch Là ngày Xem chi tiết
3 2/1/2024 21/11/2023  Ất Sửu Xem chi tiết
CN 7/1/2024 26/11/2023  Canh Ngọ Xem chi tiết
5 11/1/2024 1/12/2023  Giáp Tuất Xem chi tiết
6 12/1/2024 2/12/2023  Ất Hợi Xem chi tiết
CN 14/1/2024 4/12/2023  Đinh Sửu Xem chi tiết
6 19/1/2023 9/12/2023  Nhâm Ngọ Xem chi tiết
7 20/1/2024 10/12/2023  Quý Mùi Xem chi tiết
CN 21/1/2024 11/12/2023  Giáp Thân Xem chi tiết
7 27/1/2024 17/12/2023  Canh Dần Xem chi tiết

Ngày tốt khai trương các tháng lân cận

Ngày tốt khai trương tháng 2 năm 2024

Danh sách ngày tốt khai trương tháng 1 năm 2024

1. Thứ 3: 2-1-2024

Âm lịch: ngày 21-11 - Ất Sửu 乙丑 [Hành: Kim], tháng Giáp Tí 甲子 [Hành: Kim].
Ngày: Hoàng đạo [Kim Đường].
Giờ đầu ngày: BTí - Đầu giờ Sửu thực: 00 giờ 57 phút 07 giây.
Tuổi xung khắc ngày: Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mão, Tân Dậu.
Tuổi xung khắc tháng: Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Dần, Canh Thân.
Sao: Chuỷ - Trực: Trừ - Lục Diệu : Tốc Hỉ
Giờ hoàng đạo làm lễ khai trương, mở hàng: Dần (03h-05h); Mão ( 5h-7h); Tỵ (9h-11h); Thân (15h-17h); Tuất (19h-21h); Hợi (21h-23h).


2. Chủ nhật: 7-1-2024

Âm lịch: ngày 26-11 - Canh Ngọ 庚午 [Hành: Thổ], tháng Giáp Tí 甲子 [Hành: Kim].
Ngày: Hoàng đạo [Tư Mệnh].
Giờ đầu ngày: BTí - Đầu giờ Sửu thực: 00 giờ 54 phút 49 giây.
Tuổi xung khắc ngày: Nhâm Tí, Bính Tí, Giáp Thân, Giáp Dần.
Tuổi xung khắc tháng: Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Dần, Canh Thân.
Sao: Tinh - Trực: Chấp - Lục Diệu : Lưu Liên
Giờ hoàng đạo làm lễ khai trương, mở hàng: Tý (23h-01h); Sửu (01h-03h); Mão ( 5h-7h); Ngọ (11h-13h); Thân (15h-17h); Dậu (17h-19h).


3. Thứ 5: 11-1-2024

Âm lịch: ngày 1-12 - Giáp Tuất 甲戌 [Hành: Hỏa], tháng Ất Sửu 乙丑 [Hành: Kim].
Ngày: Hoàng đạo [Thanh Long].
Giờ đầu ngày: GTí - Đầu giờ Sửu thực: 00 giờ 53 phút 06 giây.
Tuổi xung khắc ngày: Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất.
Tuổi xung khắc tháng: Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mão, Tân Dậu.
Sao: Giác - Trực: Thu - Lục Diệu : Xích Khẩu
Giờ hoàng đạo làm lễ khai trương, mở hàng: Dần (03h-05h); Thìn (07h-09h); Tỵ (9h-11h); Thân (15h-17h); Dậu (17h-19h); Hợi (21h-23h).


4. Thứ 6: 12-1-2024

Âm lịch: ngày 2-12 - Ất Hợi 乙亥 [Hành: Hỏa], tháng Ất Sửu 乙丑 [Hành: Kim].
Ngày: Hoàng đạo [Minh Đường].
Giờ đầu ngày: BTí - Đầu giờ Sửu thực: 00 giờ 52 phút 42 giây.
Tuổi xung khắc ngày: Quý Tỵ, Tân Tỵ, Tân Hợi.
Tuổi xung khắc tháng: Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mão, Tân Dậu.
Sao: Cang - Trực: Khai - Lục Diệu : Tiểu Cát
Giờ hoàng đạo làm lễ khai trương, mở hàng: Sửu (01h-03h); Thìn (07h-09h); Ngọ (11h-13h); Mùi (13h-15h); Tuất (19h-21h); Hợi (21h-23h).


5. Chủ nhật: 14-1-2024

Âm lịch: ngày 4-12 - Đinh Sửu 丁丑 [Hành: Thủy], tháng Ất Sửu 乙丑 [Hành: Kim].
Ngày: Hắc đạo [Chu Tước].
Giờ đầu ngày: CTí - Đầu giờ Sửu thực: 00 giờ 51 phút 54 giây.
Tuổi xung khắc ngày: Tân Mùi, Kỷ Mùi.
Tuổi xung khắc tháng: Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mão, Tân Dậu.
Sao: Phòng - Trực: Kiến - Lục Diệu : Đại An
Giờ hoàng đạo làm lễ khai trương, mở hàng: Dần (03h-05h); Mão ( 5h-7h); Tỵ (9h-11h); Thân (15h-17h); Tuất (19h-21h); Hợi (21h-23h).


6. Thứ 6: 19-1-2024

Âm lịch: ngày 9-12 - Nhâm Ngọ 壬午 [Hành: Mộc], tháng Ất Sửu 乙丑 [Hành: Kim].
Ngày: Hắc đạo [Thiên Lao].
Giờ đầu ngày: CTí - Đầu giờ Sửu thực: 00 giờ 50 phút 07 giây.
Tuổi xung khắc ngày: Giáp Tí, Canh Tí, Bính Tuất, Bính Thìn.
Tuổi xung khắc tháng: Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mão, Tân Dậu.
Sao: Ngưu - Trực: Chấp - Lục Diệu : Không Vong
Giờ hoàng đạo làm lễ khai trương, mở hàng: Tý (23h-01h); Sửu (01h-03h); Mão ( 5h-7h); Ngọ (11h-13h); Thân (15h-17h); Dậu (17h-19h).


7. Thứ 7: 20-1-2024

Âm lịch: ngày 10-12 - Quý Mùi 癸未 [Hành: Mộc], tháng Ất Sửu 乙丑 [Hành: Kim].
Ngày: Hắc đạo [Nguyên Vũ].
Giờ đầu ngày: NTí - Đầu giờ Sửu thực: 00 giờ 49 phút 48 giây.
Tuổi xung khắc ngày: Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tỵ.
Tuổi xung khắc tháng: Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mão, Tân Dậu.
Sao: Nữ - Trực: Phá - Lục Diệu : Đại An
Giờ hoàng đạo làm lễ khai trương, mở hàng: Dần (03h-05h); Mão ( 5h-7h); Tỵ (9h-11h); Thân (15h-17h); Tuất (19h-21h); Hợi (21h-23h).


8. Chủ nhật: 21-1-2024

Âm lịch: ngày 11-12 - Giáp Thân 甲申 [Hành: Thủy], tháng Ất Sửu 乙丑 [Hành: Kim].
Ngày: Hoàng đạo [Tư Mệnh].
Giờ đầu ngày: GTí - Đầu giờ Sửu thực: 00 giờ 49 phút 29 giây.
Tuổi xung khắc ngày: Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ, Canh Tí.
Tuổi xung khắc tháng: Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mão, Tân Dậu.
Sao:  - Trực: Nguy - Lục Diệu : Lưu Liên
Giờ hoàng đạo làm lễ khai trương, mở hàng: Tý (23h-01h); Sửu (01h-03h); Thìn (07h-09h); Tỵ (9h-11h); Mùi (13h-15h); Tuất (19h-21h).


9. Thứ 7: 27-1-2024

Âm lịch: ngày 17-12 - Canh Dần 庚寅 [Hành: Mộc], tháng Ất Sửu 乙丑 [Hành: Kim].
Ngày: Hoàng đạo [Kim Quỹ].
Giờ đầu ngày: BTí - Đầu giờ Sửu thực: 00 giờ 47 phút 53 giây.
Tuổi xung khắc ngày: Nhâm Thân, Mậu Thân, Giáp Tí, Giáp Ngọ.
Tuổi xung khắc tháng: Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mão, Tân Dậu.
Sao: Vị - Trực: Trừ - Lục Diệu : Lưu Liên
Giờ hoàng đạo làm lễ khai trương, mở hàng: Tý (23h-01h); Sửu (01h-03h); Thìn (07h-09h); Tỵ (9h-11h); Mùi (13h-15h); Tuất (19h-21h).


Trên đây là những ngày tốt khai trương tháng 1 năm 2024, chúng tôi hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp ích được cho bạn tìm ngày tốt phù hợp với tuổi. Đừng quên rằng công ty An Phát cung cấp dịch vụ chuyển văn phòng, bốc dỡ hàng hóa, cho thuê xe tải chở hàng... Nếu bạn cần thầy cúng khai trương hãy liên hệ chúng tôi sẽ giới thiệu cho công ty bạn những thầy uy tín, chúc bạn tìm được ngày tốt để khai trương phát tài phát lộc, buôn may, bán đắt.

 
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Cách chuyển bàn thờ và bát hương từ nhà cũ sang nhà mới

Cách chuyển bàn thờ và bát hương từ nhà cũ sang nhà mới chuẩn phong thủy cầu tài cầu lộc, bỏ bàn thờ cũ, bát hương cũ như thế nào cho đúng cách

Thầy cúng nhập trạch về nhà mới khai trương động thổ tại Hà Nội

Bạn cần thuê thầy cúng làm lễ nhập trạch về nhà mới, khai trương động thổ tại Hà Nội, chuyển nhà An Phát giới thiệu các thầy cúng giỏi ở Hà Nội

Có nên chuyển nhà vào ngày rằm mùng một không?

Có nên chuyển nhà vào ngày rằm mùng một không? Gọi ngay hotline chuyển nhà An Phát để nghe tư vấn từ chuyên gia phong thủy.

Khảo sát báo giá trực tuyến

An Phát giới thiệu các hình thức báo giá chuyển nhà trực tuyến hỗ trợ cho khách hàng không có thời gian đến tận nhà khảo sát

Hướng dẫn thủ tục về nhà mới khi mượn tuổi

Hướng dẫn của chuyên gia phong thủy đầy đủ, chính xác nhất, không phạm phải điều kiêng kỵ cho thủ tục về nhà mới khi mượn tuổi

Chat Zalo
goto top
0966120133 0946632686
Chat Zalo