Banner tên công ty

Xem ngày về nhà mới cho tuổi hợi mão mùi tháng 1 năm 2021

Ngày tốt chuyển nhà mới, nhập trạch cho tuổi Hợi, Mão, Mùi tháng 1 năm 2021.

Tuổi Hợi bao gồm các năm sau: Tân Hợi 1971, Quý Hợi 1983, Ất Hợi 1995.

Tuổi Mão gồm các năm sau: Quý Mão 1963, Ất Mão 1975, Đinh Mão 1987.

Tuổi Mùi gồm các năm sau: Đinh Mùi 1967, Kỷ Mùi 1979, Tân Mùi 1991.

Tùy vào năm sinh mỗi con giáp để chọn ngày nhập trạch, mỗi năm sinh tương ứng với mệnh khác nhau nên cùng tuổi Hợi nhưng ngày nhập trạch lại không giống nhau. Chọn ngày nhập trạch tránh các ngày xung với tuổi như: tuổi Hợi tránh ngày Thân, Tỵ, Dần. Tuổi Mão tránh ngày Tý, Dậu, Ngọ. Tuổi Mùi tránh ngày Thìn, Tuất, Sửu. Ngoài ngày tốt bạn cũng nên chọn giờ hoàng đạo tốt để vào nhà. Theo quan điểm của phong thủy học hiện đại không cần phải tránh các ngày Tam Nương, Dương Công, Nguyệt Kỵ, Thọ Tử. đây là các ngày kiêng thuộc văn hóa Trung Hoa. Cụ thể dựa vào bảng lịch ngày tốt đã được 2 chuyên gia phong thủy của An Phát biên soạn Xem ngày tốt chuyển nhà nhập trạch tháng 1 năm 2021. Chúng tôi có các gợi ý chuyển nhà nhập trạch cho các tuổi như sau:

Xem ngày về nhà mới tháng 1 năm 2021 tuổi dần

Ngày tốt chuyển nhà nhập trạch tháng 1 năm 2021 cho tuổi Tân Hợi

Thứ Ngày dương Ngày âm Can Chi Đánh giá
6  8/1/2021  26/11/2020  Bính Thìn  Tốt
5  14/1/2021  2/12/2020  Nhâm Tuất  Tốt
7  16/1/2021  4/12/2020  Giáp Tí  Tốt
CN  17/1/2021  5/12/2020  Ất Sửu  Tốt
6  22/1/2021 10/12/2020 Canh Ngọ  Tốt

Ngày tốt chuyển nhà nhập trạch tháng 1 năm 2021 cho tuổi Quý Hợi

Thứ Ngày dương Ngày âm Can Chi Đánh giá
CN  3/1/2021  21/11/2020  Tân Hợi  Rất tốt
6  5/1/2021  23/11/2020  Quý Sửu  Tốt
5  14/1/2021  2/12/2020  Nhâm Tuất  Bình thường
7  16/1/2021  4/12/2020  Giáp Tý  Tốt
CN  17/1/2021  5/12/2020  Ất Sửu  Tốt
4  20/1/2021  8/12/2020  Mậu Thìn  Tốt
6  29/1/2021  17/12/2020  Đinh Sửu  Tốt

Ngày tốt chuyển nhà nhập trạch tháng 1 năm 2021 cho tuổi Ất Hợi

Thứ Ngày dương Ngày âm Can Chi Đánh giá
 5/1/2021  23/11/2020  Quý Sửu  Tốt
 8/1/2021  26/11/2020  Bính Thìn  Tốt
4  20/1/2021  8/12/2020  Mậu Thìn  Tốt
 22/1/2021  10/12/2020  Canh Ngọ  Tốt
3  26/1/2021  14/12/2020  Giáp Tuất  Tốt

Xem ngày về nhà mới tháng 1 năm 2021 tuổi tuất

Ngày tốt chuyển nhà nhập trạch tháng 1 năm 2021 cho tuổi Quý Mão

Thứ Ngày dương Ngày âm Can Chi Đánh giá
CN  3/1/2021  21/11/2020  Tân Hợi  Rất Tốt
6  8/1/2021  26/11/2020  Bính Thìn  Tốt
7  9/1/2021  27/11/2020  Kỷ Tỵ  Tốt
5  14/1/2021  2/12/2020  Nhâm Tuất  Tốt
CN  17/1/2021  5/12/2020  Ất Sửu  Tốt
7  30/1/2021  18/12/2020  Mậu Dần  Rất tốt

Ngày tốt chuyển nhà nhập trạch tháng 1 năm 2021 cho tuổi Ất Mão

Thứ Ngày dương Ngày âm Can Chi Đánh giá
CN   3/1/2021  21/11/2020  Tân Hợi  Rất tốt
CN  17/1/2021  5/12/2020  Ất Sửu  Tốt
CN   24/1/2021  12/12/2020  Nhâm Thân  Tốt

Ngày tốt chuyển nhà nhập trạch tháng 1 năm 2021 cho tuổi Đinh Mão

Thứ Ngày dương Ngày âm Can Chi Đánh giá
3  5/1/2021  23/11/2020  Quý Sửu  Tốt
6  8/1/2021  26/11/2020  Bính Thìn  Tốt
7  9/1/2021  27/11/2020  Đinh Tỵ  Tốt
2  18/1/2021  6/12/2020  Bính Dần  Tốt

Xem ngày về nhà mới tháng 1 năm 2021 tuổi ngọ

Ngày tốt chuyển nhà nhập trạch tháng 1 năm 2021 cho tuổi Đinh Mùi

Thứ Ngày dương Ngày âm Can Chi Đánh giá
CN  3/1/2021  21/11/2020  Tân Hợi  Tốt
 14/1/2021  2/12/2020  Nhâm Tuất  Tốt
CN  17/1/2021  5/12/2020  Ất Sửu  Tốt
4  20/1/2021  8/12/2020  Mậu Thìn  Tốt
CN   24/1/2021  12/12/2020  Nhâm Thân  Tốt

Ngày tốt chuyển nhà nhập trạch tháng 1 năm 2021 cho tuổi Kỷ Mùi

Thứ Ngày dương Ngày âm Can Chi Đánh giá
3  5/1/2021  23/11/2020  Quý Sửu  Tốt
 8/1/2021  26/11/2020  Bính Thìn  Tốt
7  9/1/2021  27/11/2020  Đinh Tỵ  Tốt
 18/1/2021  6/12/2020  Bính Dần  Rất Tốt
 22/1/2021  10/12/2020  Canh Ngọ  Rất Tốt
3  26/1/2021  14/12/2021  Giáp Tuất  Rất Tốt
7  30/1/2021 18/12/2020 Mậu Dần  Rất Tốt

Ngày tốt chuyển nhà nhập trạch tháng 1 năm 2021 cho tuổi Tân Mùi

Thứ Ngày dương Ngày âm Can Chi Đánh giá
CN   3/1/2021  21/11/2020  Tân Hợi  Tốt
 8/1/2021  26/11/2020  Bính Thìn  Tốt
2  18/1/2021  6/12/2020  Bính Dần  Rất tốt
6  22/1/2021  10/12/2020  Canh Ngọ  Rất tốt
 26/1/2021  14/12/2020  Giáp Tuất  Rất tốt

 Chat Zalo
goto top
0966120133 0948831686 Quy trình chuyển nhà
Chat Zalo