Banner tên công ty

Xem ngày về nhà mới cho tuổi dần tuất ngọ tháng 1 năm 2021

Ngày tốt chuyển nhà nhập trạch cho tuổi Dần, Tuất, Ngọ tháng 1 năm 2021.

Tuổi Dần bao gồm các năm sau: Giáp Dần 1974, Bính Dần 1986, Mậu Dần 1998.

Tuổi Tuất gồm các năm sau: Canh Tuất 1970, Nhâm Tuất 1982, Giáp Tuất 1994.

Tuổi Ngọ gồm các năm sau: Bính Ngọ 1966,  Mậu Ngọ 1978, Canh Ngọ 1990.

Tùy vào năm sinh mỗi con giáp để chọn ngày nhập trạch, mỗi năm sinh tương ứng với mệnh khác nhau nên cùng tuổi Dần nhưng ngày nhập trạch lại không giống nhau. Chọn ngày nhập trạch tránh các ngày xung với tuổi như: tuổi Dần tránh ngày Thân, Tỵ Hợi. Tuổi Tuất tránh ngày Thìn, Sửu, Mùi. Tuổi Ngọ tránh ngày Tý, Mão, Dậu. Ngoài ngày tốt bạn cũng nên chọn giờ tốt để vào nhà. Theo quan điểm của phong thủy học hiện đại không cần phải tránh các ngày Tam Nương, Dương Công, Nguyệt Kỵ, Thọ Tử. đây là các ngày kiêng thuộc văn hóa Trung Hoa. Cụ thể dựa vào bảng lịch ngày tốt đã được 2 chuyên gia phong thủy của An Phát biên soạn Xem ngày tốt chuyển nhà nhập trạch tháng 1 năm 2021. Chúng tôi có các gợi ý chuyển nhà nhập trạch cho các tuổi như sau:

Xem ngày về nhà mới tháng 1 năm 2021 tuổi dần

Ngày tốt chuyển nhà nhập trạch tháng 1 năm 2021 cho tuổi Giáp Dần

Thứ Ngày dương Ngày âm Can Chi Đánh giá
3  5/1/2021  23/11/2020  Quý Sửu  Tốt
5  14/1/2021  2/12/2020  Nhâm Tuất  Rất tốt
7  16/1/2021  4/12/2020  Giáp Tí  Tốt
CN  17/1/2021  5/12/2020  Ất Sửu  Tốt

Ngày tốt chuyển nhà nhập trạch tháng 1 năm 2021 cho tuổi Bính Dần

Thứ Ngày dương Ngày âm Can Chi Đánh giá
3  5/1/2021  23/11/2020  Quý Sửu  Rất tốt
6  8/1/2021  26/11/2020  Bính Thìn  Rất tốt
4  20/1/2021  8/12/2020  Mậu Thìn  Rất tốt
6  22/1/2021  10/12/2020  Canh Ngọ  Rất tốt
3  26/1/2021  14/12/2020  Giáp Tuất  Tốt

Ngày tốt chuyển nhà nhập trạch tháng 1 năm 2021 cho tuổi Mậu Dần

Thứ Ngày dương Ngày âm Can Chi Đánh giá
 8/1/2021  26/11/2020  Bính Thìn  Tốt
 16/1/2021  4/12/2020  Giáp Tí  Tốt
CN  17/1/2021  5/12/2020  Ất Sửu  Tốt
2  18/1/2021  61/11/2020  Bính Dần  Rất Tốt
 22/1/2021  10/12/2020  Canh Ngọ  Rất Tốt
3  26/1/2021  14/12/2020  Giáp Tuất  Rất Tốt

Xem ngày về nhà mới tháng 1 năm 2021 tuổi tuất

Ngày tốt chuyển nhà nhập trạch tháng 1 năm 2021 cho tuổi Canh Tuất

Thứ Ngày dương Ngày âm Can Chi Đánh giá
CN  3/1/2021  21/11/2020  Tân Hợi  Tốt
 9/1/2021  27/11/2020  Đinh Tỵ  Tốt
 14/1/2021  2/12/2020  Nhâm Tuất  Tốt
 16/1/2021  4/12/2020  Giáp Tý  Tốt
6  22/1/2021  10/12/2020  Canh Ngọ  Rất Tốt
7  30/1/2021  18/12/2020  Mậu Dần  Rất tốt

Ngày tốt chuyển nhà nhập trạch tháng 1 năm 2021 cho tuổi Nhâm Tuất

Thứ Ngày dương Ngày âm Can Chi Đánh giá
CN   3/1/2021  21/11/2020  Tân Hợi  Tốt
7  16/1/2021  4/12/2020  Giáp Tý  Tốt
CN   24/1/2021  12/12/2020  Nhâm Thân  Tốt

Ngày tốt chuyển nhà nhập trạch tháng 1 năm 2021 cho tuổi Giáp Tuất

Thứ Ngày dương Ngày âm Can Chi Đánh giá
7  9/1/2021  27/11/2020  Đinh Tỵ  Tốt
2  18/1/2021  6/12/2020  Bính Dần  Rất tốt
6  22/1/2021  10/12/2020  Canh Ngọ  Rất tốt
 30/1/2021  18/12/2020  Mậu Dần  Rất tốt

Xem ngày về nhà mới tháng 1 năm 2021 tuổi ngọ

Ngày tốt chuyển nhà nhập trạch tháng 1 năm 2021 cho tuổi Bính Ngọ

Thứ Ngày dương Ngày âm Can Chi Đánh giá
CN  3/1/2021  21/11/2020  Tân Hợi  Tốt
 14/1/2021  2/12/2020  Nhâm Tuất  Tốt
CN  17/1/2021  5/12/2020  Ất Sửu  Tốt
4  20/1/2021  8/12/2020  Mậu Thìn  Tốt
CN   24/1/2021  12/12/2020  Nhâm Thân  Tốt

Ngày tốt chuyển nhà nhập trạch tháng 1 năm 2021 cho tuổi Mậu Ngọ

Thứ Ngày dương Ngày âm Can Chi Đánh giá
3  5/1/2021  23/11/2020  Quý Sửu  Tốt
 8/1/2021  26/11/2020  Bính Thìn  Tốt
7  9/1/2021  27/11/2020  Đinh Tỵ  Tốt
 18/1/2021  6/12/2020  Bính Dần  Rất Tốt
 22/1/2021  10/12/2020  Canh Ngọ  Rất Tốt
3  26/1/2021  14/12/2021  Giáp Tuất  Rất Tốt
7  30/1/2021 18/12/2020 Mậu Dần  Rất Tốt

Ngày tốt chuyển nhà nhập trạch tháng 1 năm 2021 cho tuổi Canh Ngọ

Thứ Ngày dương Ngày âm Can Chi Đánh giá
CN   3/1/2021  21/11/2020  Tân Hợi  Tốt
 8/1/2021  26/11/2020  Bính Thìn  Tốt
2  18/1/2021  6/12/2020  Bính Dần  Rất tốt
6  22/1/2021  10/12/2020  Canh Ngọ  Rất tốt
 26/1/2021  14/12/2020  Giáp Tuất  Rất tốt

 Chat Zalo
goto top
0966120133 0948831686 Quy trình chuyển nhà
Chat Zalo